Savski park, Remetinec i Tromostovlje

Status:

Projekt nije realiziran

Godina projektiranja:

2007.

Program:

Natječaj, Urbanizam

Lokacija:

Savski park, Remetinec, Tromostovlje, Zagreb
prikaži lokaciju na karti

Autori:

Borko Zugan, Srđan Škunca, Tomislav Štivić, Vladi Bralić

Suradnici:

Vedrana Ljubić, Vladimir Čavar

Zagrebačko područje Savski park, Remetinec i Tromostovlje obuhvaća prostor koji je za daljnji prostorno-urbanistički razvitak grada višestruko važan.

U širem smislu, riječ je o području južno od Save koje se tijekom posljednja tri desetljeća identificiralo isključivo kao prometni ulaz u grad Jadranskom Avenijom. Štoviše, prometna građevina rotora postala je najužim mjestom izbora mjesta dodira s urbanim tkivom:tradicionalnom Savskom ili novovjekom Avenijom Dubrovnik.

U užem smislu, riječ je o području pred koje se dugoročno postavlja dvojak zahtjev:

  • da Jadranska Avenija, kao etablirana (zemaljska) osovina (razvoja) ne ostane na semantičkoj razini već da to postane i fizionomski,
  • da Sava ne (p)ostane kanal već da postane zagrebačka vodena avenija.

Svojevrsnu specifičnost rješenja ovog natječajnog rada predstavlja urbanistički prijedlog za uređenje savske šetnice podržane novim strukturama, sadržajima i korisnicima te uklopljena u kontinuitet urbanog decka. Šetnica prestaje biti izolirani prostor ograničenog broja korisnika, te postaje javnim prostorom višestrukog spektra urbane aspiracije.

Dio struktura natkriljuje se nad savsko plavište, a urbanideckspušta se stepenasto oblikovanim savskim nasipom tako da plavište postaje njegov sastavni dio, te se ono koristi kao rekreacijski prostor za smještaj igrališta, manjih bazenskih jedinica, terasa i sl.

Na lijevoj obali Save, trokutnu površinu između vrapčanskog potoka i jezera Jarun, predlaže se iskopati i urediti kao riječnu marinu, ali i vodenu površinu koja, u neposrednom dodiru s jezerom, može udomiti i druge sadržaje poput vodnog parka i sl.

Osim povezivanja cestovnim, željezničkim i pješačkim mostom, obale Save predlažu se povezati i brodskom linijom koja bi povezivala više nasuprotnih obalnih točaka i urbanih prostora.

Rad je na javnom natječaju nagrađen otkupnom nagradom.