Pulska riva

Status:

Projekt nije realiziran

Godina projektiranja:

2011.

Program:

Natječaj, Urbanizam

Lokacija:

Pulska riva, Pula
prikaži lokaciju na karti

Obuhvat:

vanjski prostori 146.620,00 m2

Autori:

Arsen Čupev, Borko Zugan, Neven Jeličić, Srđan Škunca, Vladi Bralić

Suradnici:

Kata Marunica, Nenad Ravnić

Cjelovitost koncepcije natječajnog rješenja gradske rive u Puli počiva na nekoliko bitnih elemenata koji se mogu kratko sažeti na slijedeći način:

  • Dogradnja i rekonstrukcija kapitalnih ulaznih točaka u gradsko središte: na sjeveru riječ je o dogradnji Ceste prekomorskih brigada radi otvaranja izravnog prometnog pristupa Rivi i terminalu iz smjera značajnih gradskih i turističkih emitivnih središta na zapadnoj obali Istre, a na istoku riječ je o rekonstrukciji postojećeg raskrižja na mostu u moderan kružni tok (predlaže se kružni tok s elementima turbo privoza), budući se preko njega ostvaruje izravna veza na čvorište Pula na auto-cesti, kao i na pulski aerodrom;
  • Rekonstrukcija željezničkog kolodvora u moderan željeznički putnički hub i točku transfera na ostale vrste (javnog) prijevoza;
  • Rektifikacija postojeće obalne prometnice i njezino sprezanje sa željezničkom i tramvajskom prugom u jedinstveni i učinkovit prometni koridor;
  • Proširenje kopnene površine primarno izvedbom struktura u kojima se rješavaju i druge potrebe, pogotovo garažiranje automobila (u funkciji terminala, centra i dr.);
  • Deniveliranje dijelova postojeće, kao i planirane cestovne mreže, koja prolazi obalnim rubom u interesu zaokruženja cjelokupnog ambijenta pulske Arene unutar kojeg je ona temeljni prostorni i arhitektonski fenomen;
  • Stvaranje sustava javnih i zelenih površina višenamjenskog karaktera, koje ujedno predstavljaju širenje pješačke zone gradskog središta, a koje integrira javni prijevoz;
  • Planiranje područje nove Rive kao pješačke zone te kao prostorne i sadržajne ekstenzije gradskog središta koja će inicirati daljnje procese transformacije obalnog područja pulskog zaljeva;
  • Korištenje akvatorija za smještaj javnih i društvenih namjena;
  • Korištenje akvatorija za preseljenje uređaja za pročišćavanje na platforme/tehničke otoke smještene uz otok Uljanik (predloženim rješenjem, uz izgradnju kolektora od oko 700m, postiže se pogodno rješenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kako u smislu izbjegavanja sukoba s urbanim prostorom, tako i u smislu rješavanja novih tehničko-tehnoloških potreba i zahtjeva).