Vodotoranj Strmica

Status:

Projekt nije realiziran

Godina projektiranja:

2012.

Program:

Natječaj, Urbanizam

Lokacija:

Strmica, Rijeka
prikaži lokaciju na karti

Obuhvat:

vanjski prostori 698,30 m2

Investitor:

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Autor:

Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o.

Projektni tim:

Arsen Čupev, Vladi Bralić

Suradnici:

Petar Brusić

Dodatni projekti:

Prostorni prikaz: Vladimir Čavar

Uslijed posebnosti položaja na vrhu istaknutog geomorfološke kamene uzvisine iznad Rijeke, hidrotehnička zgrada Vodotornja Strmica sagledana je kao mogući tvorbeni element prepoznatljivosti grada u širem prostoru.

Zgrada je oblikovana primjenom oblika uspravnog krnjeg stošca čija je os okomita na ravninu baze. Geometrijski oblik građevine je omeđen krugom i stožastom plohom pri čemu su baza i završetak stošca krugovi, a plašt je zakrivljena ploha. Bazu čini krug manjeg promjera, a krovni završetak krug većeg promjera, tako da se građevina radijalno širi od baze prema krovnom završetku.