Buzetski Trg Fontana

Status:

Projekt nije realiziran

Godina projektiranja:

2006.

Program:

Natječaj, Urbanizam

Lokacija:

Trg Fontana, Buzet
prikaži lokaciju na karti

Autori:

, Vladi Bralić

Složene gradske funkcije Buzeta, kao povijesnog, proizvodnog, upravnog i obrazovnog središta područja Buzeštine, te grada značajne prometne i turističke funkcije, u dosadašnjem razvoju ponegdje su se javljale spontano, gotovo bez planske usmjerenosti.

Stoga, temeljni koncept natječajnog rada sadržan je u novoj prostornoj viziji središta Buzeta i Trga Fontana kao prostora namijenjenog kvalitetnom javnom, društvenom i uopće kulturno-urbanom životu.

Takav koncept nužno zahtijeva i detaljnije razmatranje šireg gradskog prostora, osobito u opsegu složene prometne funkcije koja interaktivno utječe na funkcionalne i prostorne odnose u užem središtu grada. Novim prometnom rješenjem predložena je izgradnja kružnog raskrižja kao usmjerenog prometnog elementa, s neprovoznim središnjim otokom i kružnim voznim trakom, na koji se veže pet priključnih cesta u razini. Na taj način moguće je ostvariti nove mogućnosti za razvoj središta grada u zaokruženom urbanom kontekstu. To se osobito odnosi na mogućnosti gradnje novih građevina koje bi svojom namjenom, ali i prostornim smještajem i gabaritima trebale kompozicijski dovršiti urbano oblikovanje prostora Trga i Ulice Fontana.