Svjetlosni znak identiteta Rijeke

Status:

Projekt nije realiziran

Godina projektiranja:

1989.

Program:

Javno, Kultura

Lokacija:

Priobalje Jadranskog mora, 14.5 stupnjeva istočno od Greenwicha, Kostrena
prikaži lokaciju na karti

Autori:

Vladi Bralić, Zdenko Sila (†), Zvonimir Kamenar

Suradnici:

Dr. Anton Peršin

Dodatni projekti:

Fotografija: Branko Kukurin

SVJETLOSNI ZNAK IDENTITETA RIJEKE: Već dulje vrijeme osjeća se potreba da Rijeka dobije snažniji znak svog identiteta. Kako neposrednom blizinom grada prolazi meridijan 14°30’ istočne zemljopisne dužine, došlo se do ideje da šire vizualno označavanje tog meridijana postane znak identiteta grada Rijeke. Osnovna ideja o označavanju meridijana ima više značenja.

ZEMLJOPISNO ZNAČENJE: Zemljopisno značenje znaka proizlazi iz temeljne ideje da se na dopadljiv način označi karakterističan riječki meridijan 14°30’ istočne zemljopisne dužine. Meridijan bi se označio prostornim definiranjem meridijanske ravnine pomoću dva pravca koja bi se međusobno ukrštala (geometrijski postulat). U prostoru riječkog zaljeva pravci koji određuju meridijansku ravninu generirali bi se pomoću svjetlosnih snopova usmjerenih prema nebu iz dva snažna svjetlosna izvora.

ZNAK KAO SIMBOL POMORSTVA: Meridijan 14°30’ istočne zemljopisne dužine prolazi priobaljem Kostrene i Bakra, krajevima sa vjekovnom pomorskom tradicijom. Meridijan predstavlja osnovni element pomorske navigacije, pa njegovo označavanje može dostojno predstavljati simbol pomorstva.

ZNAK KAO SIMBOL GRADA: Rijeka je grad u kojem se isprepliću ljudi različitih jezika, kultura i korijena. Potrebno je stoga potaknuti zavičajni identitet građana stvaranjem osebujnog simbola grada. Slično Eiffelovom tornju u Parizu, Kipu slobode u New Yorku ili Zagrebačkoj katedrali, Rijeka bi dobila suvremeni svjetlosni znak kojeg bi svi građani prihvatili.

URBANO ESTETSKO ZNAČENJE: Rijeka je noću rastegnuta u dvadesetak kilometara svjetlosti, tornjeva, dizalica i brodskih silueta. Ljepota te noćne panorame obogatila bi se novim svjetlosnim znakom sjajne svijetloplave boje vidljivim iz šireg prostora riječkog zaljeva. Međutim, svjetlosni znak bio bi vidljiv iz mnogih drugih prostora u gradu, a osim toga, pri raznim mikroklimatskim uvjetima (zamagljenost, niski oblaci, južni vjetrovi, kiša, oluja i sl.) snopovi svjetlosnog znaka pružali bi dodatne efekte. Neposredno prije ponoći snopovi svjetlosnog znaka počeli bi se pokretati iz svog osnovnog ukrštenog položaja, te bi se postavili okomito na horizont. Nakon toga, svjetlosni snopovi bi se ugasili.

PROMETNO ZNAČENJE: Svjetlosni znak bio bi vidljiv iz većih udaljenosti u radijusu od 25km. Na taj bi se način znak mogao jasno i pravovremeno uočiti sa cestovnog pristupa Rijeci iz pravca Trsta i Ljubljane, Zagreba, Splita, Istre (tunel Učka) i otoka Krka (Krčki most). Značajna je činjenica da bi se svjetlosni znak mogao vidjeti i s riječke obilaznice prilikom svakog dolaska putnika na onu zanimljivu dionicu prometnice s koje se prvi put pruža pogled na Jadransko more. Pri povratku znak bi putnicima označio rastanak s jadranskim prostorom. Putnicima s mora, znak bi poput svjetionika označavao dolazak u veliku prostornu školjku riječkog zaljeva okruženu planinskim masivima, sa osvijetljenim gradom u podnožju. Noćna panorama osvjetljenja Rijeke, promatrana pri dolasku brodom, pruža jedan od najljepših vizualnih doživljaja. Putujući vlakom iz pravca Zagreba znak bi se doživljavao iz zanimljivih, specifičnih visinskih vizura.

TURISTIČKO ZNAČENJE: Svjetlosni znak bio bi podjednako atraktivan za tranzitne turiste (Rijeka je najveći tranzitni turistički grad u zemlji), kao i za turiste koji borave na opatijskoj, riječkoj, krčkoj i crikveničkoj rivijeri. Turisti bi svjetlosni znak trajno pamtili sa putovanja ili boravka na odmoru i uvijek bi ga ponovno i rado sretali prilikom dolaska na Sjeverni Jadran. U tom smislu, znak grada Rijeke mogao bi se ubrojiti u slijed karakterističnih i osebujnih znakova prepoznatljivosti jadranskog prostora.

OSTALA ZNAČENJA: U dane značajnih praznika, vizualni efekt znaka mogao bi se obogatiti vatrometom i dimnim efektima. Znak grada mogao bi se koristiti kao vizualno prepoznatljiv motiv koji bi označavao početak emitiranja lokalnih televizija. Znak bi bio pogodan za korištenje u propagandne svrhe (razglednice, prospekti, kalendari, plakati, suveniri i sl.). Vjerojatno bi znak grada mogao poslužiti i u mnoge druge svrhe koje je teško unaprijed predvidjeti.

Autori temeljne likovne ideje projekta Svjetlosni znak grada Rijeke pošli su od pobuđenog zanimanja gradskog pučanstva za vlastiti prostor/grad. Njihov projekt uzima u obzir činjenicu da u neposrednoj blizini grada prolazi meridijan 14o30' istočne zemljopisne dužine. Vizualno označavanje tog meridijana (uz pomoć dva svjetlosna snopa) predlažu kao znak prepoznavanja Rijeke u širem prostoru. Taj znak razlažu i kao simbol pomorstva i simbol grada i tumače njegovo zemljopisno, urbano-estetsko, prometno i turističko značenje.