Postav skulpture N. Bilića

Status:

U tijeku

Godina projektiranja:

2011.

Program:

Javno, Kultura

Lokacija:

Park Sv. Križ, Rijeka
prikaži lokaciju na karti

Vrijednost investicije:

8.000,00 €

Investitor:

Grad Rijeka

Autor:

Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o.

Projektni tim:

Arsen Čupev, Vladi Bralić

Suradnici:

Milutin Burić, Neven Bilić

Goranska kiparska radionica donirala je Gradu Rijeci skulpturu Kut akademskog kipara Nevena Bilića. Radni tim Arhitektonsko-građevinskog ateljea predložio je smještaj skulpture u prostoru te oblikovanje njenog postolja.

Skulptura je apstraktnog likovnog izraza, izrađena u drvu. Oblikovana je s dvije pravokutno sudarene i vitoprene plohe geometrijskog oblika hiperboličkog paraboloida. Smještaj je planiran u neposrednom okolišu građevine Astronomskog centra u sklopu parka Sv. Križ u Rijeci na zemljištu koje se nalazi u prirodnom nagibu.

Postolje je uređeno ohrapavljenim betonom trapeznog tlocrtnog oblika sa uglovnim stepenicama koje omogućavaju bliski pristup i dodir, haptički osjećaj likovnog djela.