Civitas novae i Porto Baroš

Status:

Projekt nije realiziran

Godina projektiranja:

2009.

Program:

Poslovno, Urbanizam

Lokacija:

Demetrova ulica, Rijeka
prikaži lokaciju na karti

Autor:

Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o.

Projektni tim:

, Emil Jurcan, Vladi Bralić

Suradnici:

Arsen Čupev

Urbanistička studija ispituje mogućnost nove izgradnje na dijelu ex Civitas Novae i području Porto Baroš u Rijeci.

Područje šireg prostora prostire se od Ulice Ivana Zajca i Mrtvog kanala sve do lučkih postrojenja na tršćanskoj obali. Navedena površina nastala je u povijesnom razvoju umjetnim nasipavanjem mora tijekom prve polovine XIX. stoljeća kako bi se omogućio logičan nastavak širenja grada izvan stare srednjevjekovne utvrde iz XVIII. stoljeća.

Urbana matrica riječke Civitas Novae najvećim se dijelom realizirala već u drugoj polovini XIX. stoljeća i to primjenom ortogonalnog koncepta uličnih poteza stambeno-poslovne i blokovske izgradnje prema ugarskom planu Fiume Varosa Fekves-Terve kojeg je zacrtao Josef Bainville.

Područje Civitas Novae i Porto Baroš-a danas karakterizira urbana struktura sa sadržajima mješovite namjene. Urbani sadržaji su heterogeni obzirom na postojanje međusobno povezanih stambenih, trgovačkih, uslužnih i lučkih sadržaja uz prisutnost vrlo intenzivnog cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa. Morfološki sklad narušava kvaliteta građevina koje se nalaze upravo u obalnoj zoni luke gdje je smještena slobodna carinska zona sa skladišnim i lučkim manipulativnim prostorima.

Novijim gradskim planovima predviđa se temeljita rekonstrukcija luke i otvaranje tog dijela grada prema moru. Urbanistička studija ukazuje na prostornu mogućnost svojevrsnog dovršetka povijesne izgradnje obalnog dijela Civitas Novae i Porto Baroš-a uz nastavak urbane osi Palazzo Modello - paviljon tržnice – paviljon ribarnice – more koja je još u XIX. stoljeću bila planirana kao važan gradski potez javnih, kulturnih i trgovačkih sadržaja.

Studijom se predlaže dovršetak izgradnje opisane gradske osi sve do morske obale uz prijedlog smještaja nove oznake (landmark) koji bi poput svojevrsnog svjetionika trebao naglašavati ulaz u povijesnu luku.