Plaža Kostanj

Status:

Realizirani projekt

Godina projektiranja:

1995.

Godina realizacije:

1996.

Program:

Javno

Lokacija:

Kostanj, Rijeka
prikaži lokaciju na karti

Vrijednost investicije:

700.000,00 €

Investitor:

Grad Rijeka

Autor:

Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o.

Projektni tim:

Marin Franolić, Silvano Mrak, Vladi Bralić

Suradnici:

Lara Badurina, Zvonimir Kamenar

Plaža Kostanj prva je plaža u Hrvatskoj posebno opremljena za osobe smanjene pokretljivosti.

Prostorno rješenje omogućava osobama svih uzrasta jednostavno kretanje i funkcionalno korištenje prostora plaže za rekreaciju, medicinsku rehabilitaciju i odmor.

Dio plaže izgrađen je u terasama koje su visinski denivelirane, a razlike u visinama savladavaju se blagim rampama u padu i širokim stubama malih visina.

Denivelirane terase omogućavaju ugodno sunčanje, sjedenje i odmaranje.

Sve podne površine obrađene su hrapavo tako da je onemogućeno klizanje. Plaža ima posebnu opremu: napravu za spuštanje osoba slabije pokretljivosti u more, rampu za ulazak u more, prilagođen sanitarni čvor, tuševe i zaštitnu morsku mrežu. U neposrednoj blizini plaže je i zasebno parkiralište.

Plaža je smještena uz obalnu šetnicu između područja Bivio i Preluk. Uslijed takve predestinacije, u zaštićenoj obalnoj i hortikulturnoj zoni namijenjenoj šetnji i rekreaciji, koncept uređenja plaže se temelji na arhitektonskoj kombinaciji funkcionalnih, formalno-plastički gledano čak i racionalističkih kubističkih zahvata u prirodnu konfiguraciju obalne linije, uz plastički kompenzirano ublažavanje jakog dojma pravokutne racionalističke kvadrature uvale, pitomom blagom krivuljom pristupne rampe i odabirom materijala primjerenih tradicionalnom graditeljstvu na hrvatskom Jadranu (ohrapavljeni brački kamen,  hrapavi šljunkoviti materijal iz panonskih rijeka, oblog od tikovine), a zatim i optički i haptički dinamičkom slaganju/strukturiranju bijelih kamenih ploča na zakrivljenoj opni/zidu rampe, te zadržavanju u estetskoj igri nekih od prirodnih stijena i starih zidova.  

Na plaži je 2010. godine podignuta Plava zastava, prva koju je zaslužila neka riječka plaža.