Atletska dvorana

Status:

Realizirani projekt

Godina projektiranja:

2008.

Godina realizacije:

2010.

Program:

Sport, Javno

Lokacija:

Istarska ulica, Rijeka
prikaži lokaciju na karti

Vrijednost investicije:

4.500.000,00 €

Investitor:

Rijeka sport, d.o.o.

Autor:

Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o.

Projektni tim:

Arsen Čupev, Borko Zugan, Emil Jurcan, , Vedrana Ljubić, Vladi Bralić

Dodatni projekti:

Projekt konstrukcije: Tehničke konstrukcije, Ivica šaban
Projekt termotehničkih instalacija: Građevno-projektni zavod, Sivija Lah
Projekt vodovoda i odvodnje: Građevinski atelje,Marin Franolić
Projekt elektroinstalacija: Riteh, Eduard Vivoda
Fotografija:: Rino Gropuzzo

Atletski kompleks sastoji se od atletske dvorane, upravne zgrade/atletskog kluba te spojne građevine – mosta koji dvoranu i atletski klub povezuje u funkcionalnu cjelinu za vježbanje atletike i ostalih sportova. Atletska dvorana prvenstveno je namijenjena pripremi atletskih ekipa i organizaciji dvoranskih sportskih natjecanja u atletici, ali i odvijanju ostalih sportskih i rekreativnih aktivnosti poput rukometa, košarke, tenisa, sportskog penjanja, aerobika, plesa i dr.

Na glavnom parteru dvorane obloženom elastičnom tartan oblogom nalaze se površine za trkačke, skakačke i bacačke discipline. Tu se nalazi osam trkačkih staza duljine 60m, površine za discipline troskoka, skoka u dalj i skoka u vis te površine za vježbanje discipline skoka s motkom i bacačkih disciplina. Na sjevernoj strani dvorane nalazi se galerija s teleskopskim tribinama kapaciteta 330 mjesta uz dodatnih 80 stajaćih mjesta.

Iznad glavnog partera smještene su dvije manje dvorane namijenjene vježbanju aerobika i plesa, a u jednom djelu nalazi se i vježbaonica sportskih penjača sa umjetnom stijenom visine 12m i 17 smjerova za penjanje različitih zahtjevnosti.

Ulaz atletičara u dvoranu omogućen je spojnim mostom iz atletskog kluba. U atletskom klubu uređene su svlačionice atletičara i to četiri veće svlačionice za sportaše i jedna manja svlačionica za sportskog trenera. U upravnom djelu nalaze se uredi i prostorija za sastanke, a poseban dio osiguran je za cafe bar s otvorenom terasom i pogledom na more.

U suterenskim etažama dvorane smješteni su dodatni prostori namijenjeni sportašima i drugim korisnicima. U 2. se suterenskoj etaži, nalaze ulazi, zasebna svlačionica sportskih penjača te prostor dvorane fitnesa s pratećim sadržajima. U 1. suterenskoj etaži smještene su dodatne četiri sportske svlačionice u funkciji sportaša i rekreativaca.

Dvorana je izvedena tako da je mogu koristiti i sportaši s invaliditetom, budući da postoji dizalo i rampe za olakšano savladavanje visinskih razlika, zasebna svlačionica, prilagođeni sanitarni čvorovi te zasebna parkirna mjesta.                               

Između građevine atletske dvorane i atletskog kluba proteže se javno stubište koje savladavaju visinsku razliku od ukupno 22.9m između nogostupa deniveliranih ulica, Istarske ulice i ulice Portić. Stubište je korisne širine 3.4m, a izvedeno je bez arhitektonskih barijera koje bi otežavale kretanje osobama smanjene pokretljivosti.

Atletska dvorana je oblikovana sa završnom ventiliranom oblogom pročelja od modularnih ploča različitih obložnih materijala (plexiglass, valoviti čelični lim, alcubond obloga, vodootporna drvena ploča, armirano staklo, pocinčana rešetka). Takvim oblikovanjem pročelja nastojalo se veliki korpus dvorane prilagoditi karakteru i mjerilu ambijentalnih karakteristika šireg prostora, u kojem se kao posebnost ističe slikovita grupacija montažnih građevina lučice Kantrida. Naime, ribarske kućice nastale su kroz dulji vremenski period  primjenom različitih građevinskih i otpadnih materijala tako da predstavljaju dopadljiv rezultat laičke graditeljske improvizacije koji se nije smio umanjiti novim zahvatom.

Krov dvorane je lagano zaobljeni krov, dijelom pokriven kamenim oblucima, a dijelom pokriven keramičkim pločama većeg formata. Odabirom keramike nastojao se postići vizualni efekt mreškanja i svjetlucanje morske površine u otvorenoj vizuri koja se preko krova građevine otvara sa Istarske ulice prema riječkom zaljevu.