Tea Sulovsky, mag.ing.aedif.

Tea Sulovsky

Rođena je 1992. godine u Rijeci gdje je završila srednju Građevinsko-tehničku školu (smjer geodetski tehničar). Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Rijeci, a od 2018. godine je zaposlena u Arhitektonsko-građevinskom ateljeu.