Kristina Žuvela, mag.ing.arh.

Kristina Žuvela

Rođena je 1987. godine u Splitu gdje je završila III. gimnaziju. 2013. godine diplomirala je na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (Arhitektura). Od 2013. zaposlena je u Arhitektonsko-građevinskom atelje-u kao projektantica.